Cute nedir?

Cute, İngilizce bir kelimedir ve "sevimli, şirin, zeki, akıllı, cici, kurnaz" gibi anlamlara gelmektedircute

Cute kelimesinin kullanımı

This boy is very cute.